Relevantnost i utjecaj na ciljne skupine

Neposredne ciljne skupine u projektnim aktivnostima su „mladi istraživači i poslijedoktorandi u znanstvenim područjima na doktorskoj i poslijedoktorskoj razini“ (zajedno: "mladi znanstvenici").

Upravo članovi ove skupine će biti aktivno zapošljavani, što će uključivati i opsežno oglašavanje otvorenih poslova na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Kriteriji izbora temeljit će se prvenstveno na prethodnoj uspješnosti i iskustvu u znanstvenom istraživanju, što će se prosuditi iz pisama preporuke, popisa znanstvenih publikacija, sudjelovanja na konferencijama i drugim oblicima raspoznavanja izvrsnosti.

Članovi ove ciljane skupine imaju ograničen pristup, a stoga i jaku potrebu, za sljedećim mogućnostima:

(a) obrazovni program usavršavanja profesionalnih kompetencija
(b) istraživački program temeljen na znanstvenoj izvrsnosti i tehnološkoj relevantnosti
(c) povećanje vidljivosti te integracija odabranih mladih znanstvenika u Europski istraživački prostor

Na taj će način ostvarenje projektnih ciljeva rješavati najvažnije probleme i potrebe identificiranih ciljnih skupina.

Provedba MIPoMat-a će neizravno koristiti i drugim ciljnim skupinama. U prvom redu predviđeno je da svaki zaposleni znanstvenik mentorira studenta na dodiplomskoj i/ili diplomskoj razini njegova obrazovnog razvoja, čime će student biti na dobitku.

Uspostava mreže mladih znanstvenika također će poslužiti za stvaranje veza unutar tima iskusnih znanstvenika i pomoći im da izvuku korist iz komplementarnosti u svojim područjima. Ovo će ojačati interdisciplinarnost pojedinačnog tima i povećati izglede za buduće privlačenje europskih i/ili industrijskih ulaganja u njihove R&D-aktivnosti. Na ovoj razini će značajnu dobiti imati relevantni zavodi, IRB i u konačnici RH.