Elementi projekta

Organizacijski elementi

 • Element projekta 1: Regrutiranje i zapošljavanje mladih istraživača
 • Element projekta 2: Uspostava mentorskog tima
 • Element projekta PM: Upravljanje i administracija projekta

Unatoč tome što je Element projekta 3 organizacijski, također ima edukacijsku komponentu (unaprjeđenje voditeljskih kapaciteta) jer većina mladih istraživača nikad prije nije bila odgovorna za provedbu nekog projekta.

Edukacijski elementi 

 • Element projekta 3: Program usavršavanja profesionalne kompetencije istraživača
 • Element projekta 4: Mobilnost i umrežavanje u europski istraživački prostor

Diseminacijski elementi

 • Element projekta V: Povećanje vidljivosti i promidžba aktivnosti mladih znanstvenika
 • Element projekta 5: Znanstvena radionica – Inovativne površine i materijali

Znanstveni elementi

Znanstveni elementi projekta su nosioci visoko-konkurentnog i tehnološki primjenjivog smjera istraživanja inovativnih površina i materijala. Uspjeh takvih istraživanja je moguć isključivo kroz interdisciplinarni napor koji u ovom slučaju spaja eksperimentalni razvoj površina i materijala, razvoj procesa proizvodnje uzoraka sa simuliranjem procesa absorbcije na površinu te razvoj  superrezolucijskog mikroskopa podržan teorijskim modeliranjem.

To će u konačnici omogućiti vizualizaciju procesa absorpcije i difuzije na molekula na površini čime se cijeli proces može optimizirati u znanstvene i industrijske svrhe. Takva istraživačka platforma predstavljena je kroz sljedeće znanstvene elemente projekta:

 • Element projekta 6: Izučavanje interakcija malih modelnih molekula s kristalnim plohama kalcita u vodenim otopinama
 • Element projekta 7: Modeliranje utjecaja površina na spektralne karakteristike malih absorbirajućih bio-molekula
 • Element projekta 8: Modeliranje molekularnog monosloja  na anorganskoj površini
 • Element projekta 9: Apsorpcijska i emisijska svojstva umjetnih aminokiselina na površinama
 • Element projekta 10: Razvoj label-free superrezolucijskog mikroskopa temeljenog na nelinearnoj apsorpciji aromatskih peptida