Ciljevi i relevantnost projekta

Predloženim je projektom predviđena uspostava Mreže za profesionalno usavršavanje mladih znanstvenika u interdisciplinarnim istraživanjima inovativnih površina i materijala (MIPoMat).

Ostvarenje mreže bit će pod nadzorom vrhunskog tima eminentnih znanstvenika s komplementarnim znanjima, osmišljenog tako da  istodobno rješava više povezanih problema od neposrednog značaja za postizanje postavljenih ciljeva.

S obzirom na provedbu kohezijske politike te s njom povezano pokretanje Europskog socijalnog fonda u Republici Hrvatskoj (RH), specifični problemi naglašeni u Višegodišnjem operativnom programu Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. (OP-RLJP) kao slabosti u području obrazovanja i osposobljavanja, ujedno su i ciljani problemi u MIPoMat projektu.

U sljedećem tekstu uočene slabosti su povezane s rangiranjem RH u Izvješću globalne konkurentnosti (IGK) za 2013./2014. (uključuje 148 zemalja i navodi se kao 2013.) te za 2014./2015. (uključuje 144 zemlje i navodi se kao 2014.).

Stalan odljev istraživačkog osoblja

Jedan od temeljnih problema koji snažno utječu na sustav istraživanja, razvoja i inovacija (eng. R&D&I) u RH, naveden u OP-RLJP-u kao „stalan odljev istraživačkog osoblja“, usko je povezan s realnom nemogućnošću hrvatskih institucija da privuku talentirane mlade istraživače iz inozemstva.

Ozbiljnost navedenog problema jasno je vidljiva u podacima IGK, prema kojima „sposobnost da zadrži talentirane pojedince“ za RH kontinuirano nastavlja padati sa 134. mjesta (2013.) na 137. mjesto (2014.). Premda je prema istom izvoru i u istom razdoblju „sposobnost privlačenja talentiranih pojedinaca“ blago porasla (sa 143. na 141. mjesto), samo rangiranje u obje kategorije je alarmantno loše.

Ovim projektom predviđeno je izravno rješavanje uočenih problema kroz pružanje mogućnosti zaposlenja, čime se poboljšavaju ljudski potencijali u istraživanju i inovacijama (Cilj 1), i to otvaranjem pet novih radnih mjesta za mlade znanstvenike. Ova radna mjesta predviđena su, kako za zadržavanje talentiranih mladih znanstvenika u RH, tako i za dovođenje vrhunskih istraživača, po mogućnosti hrvatskog podrijetla, iz inozemstva te njihovo uvođenje u R&D&I RH.

Nedostatak profesionalnih prilika za mlade istraživače i znanstvene novake

Drugi problem na koji projekt smjera naveden je u OP-RLJP-u kao „nedostatak profesionalnih prilika za mlade istraživače i znanstvene novake“. Ovaj je problem očita posljedica neotvaranja novih pozicija za mlade istraživače u javnom istraživačkom sektoru RH od 2009. do 2013., ali i nepostojanja usavršavanja usmjerenog na razvoj karijere.

Prethodni problem može se povezati i sa „stupnjem obrazovanja osoblja“, u čemu je je IGK rangirao RH na 121. mjesto 2013. odnosno na 129. mjesto 2014. Iako otvaranje pet novih radnih mjesta i umrežavanje kandidata u ovom projektu izravno doprinosi rješavanju spomenutog problema, najuspješniji će kandidati moći ostvariti daleko više od samoga kratkotrajnog zaposlenja.

Naime, provedbom obrazovnog programa usavršavanja profesionalnih kompetencija istraživača usmjerenih na razvoj karijere u akademiji i/ili industriji (Cilj 2), kandidati će imati na raspolaganju strukturiranu izobrazbu prilagođenu njihovim pojedinačnim potrebama.

Slabu povezanost između znanosti, istraživanja i poslovnog sektora

OP-RLJP, nadalje, kao očigledni nedostatak sustava obrazovanja i osposobljavanja RH navodi slabu povezanost između znanosti, istraživanja i poslovnog sektora.

Premda u IGK kategoriji „suradnja između sveučilišta i gospodarstva u R&D-u“ status RH i nije tako poražavajuć kao u prije spomenutima (76. mjesto u 2013. i 81. mjesto u 2014.), uočeni dugoročno negativan trend je zabrinjavajući.

Ovaj projekt neposredno doprinosi uklanjanju ove slabosti postojećeg sustava upravo ciljanim odabirom znanstveno-istraživačkih tema. Naime, provedba interdisciplinarnog istraživačkog programa u području inovativnih površina i materijala, temeljenog na znanstvenoj izvrsnosti i tehnološkoj relevantnosti (Cilj 3) od izravne je važnosti za niz važnih industrijskih udionika (eng. stakeholders) u RH.

Usmjerujući svoja znanstvena nastojanja u smjeru inovativnih površina i materijala, mladi će istraživači unutar Mreže osnažiti znanja značajna za industriju, a samim time i izglede za buduće zaposlenje.
Konačno, uspješna uspostava Mreže zajedno s pripadnim sveobuhvatnim obrazovnim programom ojačat će ljudski kapital i upotpuniti profesionalni razvoj mladih znanstvenika u području istraživanja inovativnih površina i materijala na IRB-u i u RH.

Već sama prilika da mladi istraživači sudjeluju u vrhunskim, prepoznatljivim istraživanjima, koja su značajna zbog svojih temeljnih i primijenjenih potencijala, bitno će doprinijeti njihovoj kasnijoj zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada – kako u akademskom tako i u industrijskom sektoru.

Postizanjem postavljenih ciljeva u okruženju aktivne i, sa znanstvenog gledišta, vrhunske međunarodne suradnje te poduzetim mjerama osmišljenim za Povećanje vidljivosti i integracije mladih znanstvenika u Europski istraživački prostor (Cilj 4) realno je očekivati značajan napredak znanstvenih kompetencija mladih zaposlenika, a time i značajan doprinos najvažnijem strateškom cilju – stvaranju inovativne ekonomije utemeljene na znanju.

This site uses cookies.

Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.