O projektu

Mreže za profesionalno usavršavanje mladih znanstvenika u interdisciplinarnim istraživanjima inovativnih površina i materijala (MIPoMat).

Nositelj projekta: Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Croatia

Ciljevi

Glavne ciljne skupine projektnih aktivnosti su mladi istraživači i poslijedoktorandi u relevantnim znanstvenim područjima (zajedno: „mladi znanstvenici“) koji će biti novozaposleni zahvaljujući projektu. Svaki od regrutiranih znanstvenika moći će živjeti i raditi u RH i doprinijeti njenom razvoju tijekom projekta, ostvarujući dobit kroz slijedeće ciljeve:

  1. Pružanje mogućnosti zaposlenja u vidu poboljšanja ljudskih potencijala u istraživanju i inovacijama
  2. Provedba obrazovnog programa usavršavanja profesionalnih kompetencija usmjerenih na razvoj karijere mladih znanstvenika
  3. Provedbu interdisciplinarnog istraživačkog programa u području inovativnih materijala i površina, temeljenog na znanstvenoj izvrsnosti i tehnološkoj relevantnosti
  4. Povećanje vidljivosti i integracija mladih znanstvenika u Europski istraživački prostor

Ovakva kombinacija mjera je osmišljena da bi maksimizirala buduću zapošljivost primljenih znanstvenika bilo u akademskom ili industrijskom sektoru.

Stoga, predviđeni srednjoročni utjecaj projekta na 5 izabranih znanstvenika će biti uspješan nastavak produktivne i neovisne uzlazne putanje u karijeri u skladu s ciljem unaprjeđenja ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju.

Ukoliko bi se korisnici MIPoMat-a dugoročno razvili u utjecajne pojedince u ijednom od navedenih sektora, dugoročni utjecaj projekta bit će mjerljiv na razini doprinosa strateškom cilju stvaranja inovativne ekonomije utemeljene na znanju.

Ukupna vrijednost projekta: 2 mil HRK
EU udio u financiranju projekta: 100%
Razdoblje provedbe projekta: 30.6.2015 - 29.9.2016

Kontakt osobe za više informacija:

This site uses cookies.

Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.