O projektu

Mreže za profesionalno usavršavanje mladih znanstvenika u interdisciplinarnim istraživanjima inovativnih površina i materijala (MIPoMat).

Nositelj projekta: Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Croatia

Ciljevi

Glavne ciljne skupine projektnih aktivnosti su mladi istraživači i poslijedoktorandi u relevantnim znanstvenim područjima (zajedno: „mladi znanstvenici“) koji će biti novozaposleni zahvaljujući projektu. Svaki od regrutiranih znanstvenika moći će živjeti i raditi u RH i doprinijeti njenom razvoju tijekom projekta, ostvarujući dobit kroz slijedeće ciljeve:

  1. Pružanje mogućnosti zaposlenja u vidu poboljšanja ljudskih potencijala u istraživanju i inovacijama
  2. Provedba obrazovnog programa usavršavanja profesionalnih kompetencija usmjerenih na razvoj karijere mladih znanstvenika
  3. Provedbu interdisciplinarnog istraživačkog programa u području inovativnih materijala i površina, temeljenog na znanstvenoj izvrsnosti i tehnološkoj relevantnosti
  4. Povećanje vidljivosti i integracija mladih znanstvenika u Europski istraživački prostor

Ovakva kombinacija mjera je osmišljena da bi maksimizirala buduću zapošljivost primljenih znanstvenika bilo u akademskom ili industrijskom sektoru.

Stoga, predviđeni srednjoročni utjecaj projekta na 5 izabranih znanstvenika će biti uspješan nastavak produktivne i neovisne uzlazne putanje u karijeri u skladu s ciljem unaprjeđenja ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju.

Ukoliko bi se korisnici MIPoMat-a dugoročno razvili u utjecajne pojedince u ijednom od navedenih sektora, dugoročni utjecaj projekta bit će mjerljiv na razini doprinosa strateškom cilju stvaranja inovativne ekonomije utemeljene na znanju.

Ukupna vrijednost projekta: 2 mil HRK
EU udio u financiranju projekta: 100%
Razdoblje provedbe projekta: 30.6.2015 - 29.9.2016

Kontakt osobe za više informacija: