Mreže za profesionalno usavršavanje mladih znanstvenika u interdisciplinarnim istraživanjima inovativnih površina i materijala (MIPoMat)

MIPoMat logo

Ulaganje u budućnost

O projektu

Glavne ciljne skupine projektnih aktivnosti su mladi istraživači i poslijedoktorandi u relevantnim znanstvenim područjima (zajedno: „mladi znanstvenici“) koji će biti novozaposleni zahvaljujući projektu.

Svaki od regrutiranih znanstvenika moći će živjeti i raditi u RH i doprinijeti njenom razvoju tijekom projekta, ostvarujući dobit kroz slijedeće ciljeve:

Cilj 1.

Cilj 1.

Pružanje mogućnosti zaposlenja u vidu poboljšanja ljudskih potencijala u istraživanju i inovacijama.

Cilj 2.

Cilj 2.

Provedba obrazovnog programa usavršavanja profesionalnih kompetencija usmjerenih na razvoj karijere mladih znanstvenika.

Cilj 3.

Cilj 3.

Provedbu interdisciplinarnog istraživačkog programa u području inovativnih materijala i površina, temeljenog na znanstvenoj izvrsnosti i tehnološkoj relevantnosti.

Cilj 4.

Cilj 4.

Povećanje vidljivosti i integracija mladih znanstvenika u Europski istraživački prostor.

Ovakva kombinacija mjera je osmišljena da bi maksimizirala buduću zapošljivost primljenih znanstvenika bilo u akademskom ili industrijskom sektoru.

Stoga, predviđeni srednjoročni utjecaj projekta na 5 izabranih znanstvenika će biti uspješan nastavak produktivne i neovisne uzlazne putanje u karijeri u skladu s ciljem unaprjeđenja ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju.

Ukoliko bi se korisnici MIPoMat-a dugoročno razvili u utjecajne pojedince u ijednom od navedenih sektora, dugoročni utjecaj projekta bit će mjerljiv na razini doprinosa strateškom cilju stvaranja inovativne ekonomije utemeljene na znanju.

Europska unija
Institut Ruđer Bošković
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europski strukturni i investicijski fondovi